Gerçek ve Tüzel Kişilere PTT Acenteliği Verilecektir

PTT şubesi bulunmayan belde ve köyler ile diğer yerleşim yerlerinde gerçek ve tüzel kişiler de PTT acentelikleri açabilecek.Sizde PTT’nin olmadığı bir kasabada yaşıyorsanız fırsatı kaçırmamanız dileğiyle…

ACENTELİK İLANI

Gerçek ve tüzel kişilere, teminat alınmak suretiyle, paralı geçiş yapan köprü ve otoyollarda, HGS kart/etiket satışı ve yüklemesi ile birlikte, posta-kargo hizmetleri haricinde PTT şubelerinde verilen parasal posta hizmetlerini de vermek üzere otomasyon sistemine açık PTT Acentelikleri verilecektir. Ayrıca otoyollarda açılacak olan giriş ve çıkış gişelerinde gerçek/tüzel tek kişiye en fazla iki acentelik verilebilecektir.
PTT Acentesine, yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay yaptığı kart/etiket satışı ile yükleme tutarının yüzde beş oranında bey’iye verilmesi, bu bey’iye miktarının Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi’nin yurtiçi posta havalesi (TL) ilk kademe ücretinin beş yüz katını geçmemesi, geçen miktar için bey’iye verilmemesi gerekmektedir. Bunun dışında bu acentelere yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay; kabul ettiği havale/çek hizmetlerinden elde edilen gelirden % 50 oranında, sözleşmeye dayalı olarak yürütülen hizmetler karşılığında Kuruluşumuzca alınan komisyonun % 40’ ı oranında bayiye verilecektir.
Bir önceki takvim yılı içerisinde acentelere ödenen en yüksek bir aylık bey’iye gözetilmek suretiyle, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık miktardan daha az aylık bey’iye elde eden acentelere, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek oranlara göre her ay yardım yapılabilecektir.
Buna göre; Yönetim Kurulumuzun 17/04/2012 tarihli ve 141 sayılı kararı gereğince; 16 yaşından büyüklere uygulanan asgari ücret aylık tutarı göz önünde bulundurularak asgari ücretin brüt tutarının iki katı altında prim elde eden acentelere, asgari ücret brüt tutarının iki katı net ele geçecek şekilde destek primi olarak yardım yapılacaktır.
Bu kapsamda; Başmüdürlüğümüz hizmet sahası dahilinde açılacak aşağıda belirtilen acenteliklere en az bir yıllık sözleşme imzalanması suretiyle görevlendirme yapılacaktır.
İlan süresi 09/05/2012 tarihi ile 15/05/2012 tarihi arasındadır. İstekliler ilan tarihini takip eden 10 günlük sürenin son günü olan 25/05/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapabilecektir.(Süreler takvim günü olarak hesaplanacaktır.)
Acentelik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin temsilcilerinde;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Reşit ve mümeyyiz olmak,
c) Bir yargı kararı ile kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
e) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
f) PTT merkez müdürlüğünce bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre uygunluğu kabul edilen bir işyerini temin etme imkanına sahip bulunmak, şartları aranacaktır.
Acenteliğe istekli olan;
a) Gerçek kişiler için;
1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya PTT tarafından onaylanmış sureti,
3) Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı,
4) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.
b) Tüzel kişiler için;
1) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,
2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,
3) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler için adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı,
eklenmek suretiyle ilanda gösterilen PTT merkez müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurabileceklerdir.
Acenteliklere ilişkin tüm dokümanlar ……………… PTT Başmüdürlüğü, ilanda belirtilen PTT Merkez Müdürlüklerinde vewww.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilecektir. …/…/2012

PTT İDARESİ, ACENTELİK AÇILACAK AŞAĞIDA ADIGEÇEN YERLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİNE SAHİPTİR.
Kamuoyuna duyurulur.

Bir önceki yazımız olan Oxford Artık Türkiye’de Bayilik Veriyor başlıklı makalemizde Bayilik, Bayilik Veren Firmalar ve Franchise Veren Şirketler hakkında bilgiler verilmektedir.

11 Comments on Gerçek ve Tüzel Kişilere PTT Acenteliği Verilecektir

 1. merhaba mersin silifke ilçesine acentelik ala bilirm
  kazanç sistemi nasıl olacak bizi kurtaracakmı bilgi vere bilirmisiniz.saygılarımla

 2. denızli tavas ilçesi belde & ksb.larda acentelik almaya istekliyim. Bu acentelikte neleri üstleneceğim konusunda detaylı bilgi edinmek sgk,maaş,prim,elektrk,su vs şartlar ayrıca ilim ve ilçem,ksb yapılabilecek acente şb.yerlerinide bilgilendirmeniz talebimle saygılarıma arz ederim. Ali ihsan çiyancı

 3. faruk eryürek // 06 Aralık 2012 at 09:42 // Cevapla

  düzce kaynaşlı ilçesine otoyol cıkısında arazım var hgs satmak için acentalık almak istiyorum sartlar elektsu sagarı kazanc nedır almak ıstıyorum ansıl ulasabılırız

 4. Mehmet ÇELEBİ // 05 Temmuz 2013 at 18:25 // Cevapla

  Bayburt ve Gümüşhane Merkez ve Kelkit ilçesinde sgk,maaş,prim,elektrk,su vs şartlar uygun şekilde acenta açmak istiyorum işlemleri yapacağımız gerçek kişiyle görüşmek için telefon numarası veya iletişim aracı alabilir miyim ? 0535 921 95 04 bana dönersiniz sevinirim

 5. Sizde Kendi İşinizin Sahibi Olabilirsiniz..
  Arkadaşlar ;

  Türkiye Genelinde Açacağımız Şubelerimizden , çok düşük sermayeler ve kısa süreli eğitimin ardından kendi işiniz ve sabit gelirlere sahip olmak istemezmisiniz ??

  Sigorta Sektöründe Binlerce müşterisi ve çalışma arkadaşlarıyla şirketimiz günden güne büyümekteyiz…

  Detaylı bilgi için lütfen e-mail yada telefon ile bize dönüş yapınız..

  Tamer ERDEM

  TAMERERDEM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

  Küçükköy Hürriyet Mh. 267 Sokak No:16/a Gaziosmanpaşa İSTANBUL

  0212 618 48 80

  tamer.erdemsigorta@hotmail.com

1 2

Leave a comment

Your email address will not be published.

*